top of page
bgImage

Ergonomikas apmācības

Ergonomikas apmācības

SIA "Arho Medicīnas Serviss” sadarbībā ar SIA "Arho apmācību centrs" piedāvā ergonomikas pamatprincipu teorētisku un praktisku apmācību lekcijas uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba specifika, darba apstākļi veicina muskuloskeletārās sistēmas saslimšanas, kas iekļauj arī muskuļu-saišu, diska pataloģijas, spondilozi, spondiloartrozi, muskuļu un cīpslu bojājumus, kā arī deformējošās artrozes.

 

Ergonomikas pamatprincipu apmācības galvenie mērķi:

✓ samazināt negatīvos efektus, ko darbiniekam rada vide, un tādējādi nodrošināt darbinieka darba efektivitātes uzlabošanu;

✓ novērst vai mazināt riska situācijas un veikt koriģējošus pasākumus, lai mazinātu veselības apdraudējumu darbiniekiem;

✓ sekmēt darbinieka izpratni par darba apstākļiem;

✓ paaugstināt darbinieka paškontroles, pašpalīdzības iespējas;

✓ motivēt darbinieku būt atbildīgam par savu veselību.

 

Uzņēmuma galvenais ieguvums, nodrošinot saviem darbiniekiem ergonomikas pamatprincipu apmācības:

✓ ar darbinieku darba traumu saistīto izmaksu samazināšanās;

✓ darbinieku darba nespēju dienu samazināšanās;

✓ uz darbinieku attiecināmo risku samazināšanās;

✓ visu iepriekš minēto risku samazināšana, palielina uzņēmuma darbinieku kopējo produktivitāti, kā arī palielina kopējo  uzņēmuma ienākumu palielināšanos.

 

Ergonomikas pamatprincipu apmācības lekcijas sastāv no

✓ teorētiska pamatojuma ergonomikas principu ievērošanā;

✓ izskaidrojošas lekcijas, ņemot vērā specifisko darba vidi (ilgstošas sēdēšanas pozas, smagumu celšana, to pārvietošana, ķermeņa rotācijas u.c.), lai darbinieki saprastu ķermeņa anatomisko struktūru, ķermeņa ergonomisko pozu un kustību kopsakarību;

✓ izskaidrojot potenciālos riskus, kas provocē kustību-balsta aparāta saslimšanas anatomisko struktūru bojājumus un traumu riskus;

✓ praktiskās nodarbības;

✓ ķermeņa kustību-balsta aparāta sagatavošana ilgstošām darba piespiedu pozām;

✓ ķermeņa kustību-balsta aparāta muskuļu grupu spēka un stiepjoši vingrojumi;

✓ atpūtas pozas, kuras izmantojamas starp vai pēc darba stundām;

✓ iespējamo mājas programmas vingrojumu demonstrēšanas;

✓ atbildes uz darbinieku individuālajiem jautājumiem kustību-balsta aparāta problēmu gadījumā;

✓ vingrojumu programmas izveides;

✓ katra ofisa darbinieka pareizas darba vietas sakārtošanas.

Ergonomikas pamatprincipu apmācības lekcijas un nodarbības vada sertificēti SIA "Arho Medicīnas Serviss" fizioterapeiti, kuri ir beiguši Rīgas Stradiņa Universitāti un ieguvuši maģistra grādu veselības aprūpē.

SIA "Arho Medicīnas Serviss" ir sertificēta rehabilitācijas iestāde, kas nodarbojas ar veselības veicināšanas, profilakses un ārstniecības pasākumiem, uzņēmumu darbinieku izglītošanu ergonomikas pamatprincipu ievērošanā un pielietošanā savā darba vietā.

bottom of page